Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, από το 2022 και εφεξής, η καταληκτική ημερομηνία για την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) είναι η 31η Μαρτίου εκάστου έτους, αντί για την 31η Μαΐου που ίσχυε πριν.Όσοι αγόρασαν, πούλησαν, μεταβίβασαν με γονική παροχή ή δωρεά, ή κληρονόμησαν ακίνητα μέσα στο 2021 θα πρέπει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022 να το δηλώσουν στην πλατφόρμα του Ε9. Όπως προκύπτει από απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, από την 1η Απριλίου 2022 η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα κλείσει για να ξεκινήσει η ΑΑΔΕ τη διαδικασία εκκαθάρισης του νέου ΕΝΦΙΑ.

Η εν λόγω αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένης της έκδοσης των Πράξεων Προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. τον Απρίλιο εκάστου έτους, αντί για τον Σεπτέμβριο που ίσχυε πριν, και της καταβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με καταληκτική πληρωμή της τελευταίας δόσης τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Εάν επιθυμείτε να προβούμε σε αλλαγές στο Ε9 για λογαριασμό σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατόν.