Δηλώσεις Covid

Έχει ανοίξει και πάλι η πλατφόρμα, με διορία έως τις 20/07/2021, για την υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων covid από τους εκμισθωτές ή/και υπεκμισθωτές ακινήτων, κατά περίπτωση, ως εξής:

  • Οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Covid ή/και Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021. Για τη διευκόλυνση όσων έχουν υποβάλει ήδη Δηλώσεις COVID, η ΑΑΔΕ θα τους αποστείλει σχετική ειδοποίηση, προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις τους.
  • μπορούν να υποβάλουν Δήλωση Covid οι εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων, που δεν έχουν υποβάλει Δήλωση Covid για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020
  • για τους μήνες Μάρτιο 2020 κι εφεξής, σε περιπτώσεις υπεκμισθώσεων περισσότερων ακινήτων που περιέχονται σε μία Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης του αρχικού εκμισθωτή, οι υπεκμισθωτές καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, ώστε να προσδιορίσουν ποια από τα ακίνητα υπεκμισθώνουν περαιτέρω στους υπομισθωτές τους.

Επίσης, με απόφαση της ΑΑΔΕ επεκτείνεται έως την 20η Ιουλίου 2021 η προθεσμία δήλωσης της λύσης των μισθωτρίων (Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας) που είχαν λυθεί μέχρι την 12/6/2020 και δεν είναι πλέον ενεργά. Η λύσεις αυτές θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ πρόστιμων).

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Νέα