Άνοιξε η εφαρμογή για το επίδομα θέρμανσης (myΘέρμανση) για την χειμερινή περίοδο 2021/2022. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15.12.2021.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα (άγαμα ή έγγαμα) τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και μόνο για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία.
Τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται είναι:

  • Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για υπόχρεο άγαμο, σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 23.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.
  • Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, να μην υπερβαίνει το ποσό των 180.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλουμε αίτηση για λογαριασμό σας, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα αιτήματά σας στο support@dsfinance.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.