Επίδομα θέρμανσης (MyΘέρμανση)

MyΘέρμανση

Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή στην ΑΑΔΕ (myΘέρμανση) για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης.

Απευθύνεται σε όσους καταναλώνουν για τη θέρμανσή τους πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια χορήγησης με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση:

  • Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανέρχεται έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως είκοσι επτά (27.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.
  • Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων, να μην υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Εξαιρούνται τα εξαρτώμενα μέλη, οι φιλοξενούμενοι, τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, όσοι εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο (2) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελούσια ακινησία.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 9η Δεκεμβρίου 2022.

Στην πλατφόρμα υπάρχουν δύο εφαρμογές:

  • «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ», οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση, για να ενταχθούν στο Μητρώο δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.
  • «ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ», καταχωρούνται οι αποδείξεις αγοράς ειδών καυσίμων εκτός του πετρελαίου (η διασταύρωση αυτών γίνεται αυτόματα)

Εάν επιθυμείτε να προβούμε σε αίτηση για λογαριασμό σας, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα αιτήματά σας στο support@dsfinance.gr ή απαντώντας στο παρόν newsletter και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.