Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση αναφορικά με το επίδομα καλλιτεχνών για τον μήνα Ιανουάριο 2022, ύψους 534,00€.

Οι καλλιτέχνες για να είναι δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

  • Nα είναι εγγεγραμμένοι στο artandcultureprofessionals.services.gov.gr έως και την 10/01/2021 σε συγκεκριμένες ειδικότητες (παρατίθενται στο τέλος του newsletter)
  • Nα μην έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
  • Nα μην είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το ανωτέρω χρονικό διάστημα
  • Nα μην λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία.

Εάν καλύπτετε τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επιθυμείτε να υποβάλουμε την αίτηση για λογαριασμό σας, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το αίτημά σας μέσω email στο hrm@dsfinance.gr ή απαντώντας στο παρών newsletter το αργότερο έως την Παρασκευή 21/01/2022. Στο email θα πρέπει να συμπεριλάβετε το ΙΒΑΝ που θέλετε να δηλωθεί στην αίτηση για την καταβολή του ποσού. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 
 
275           ΣΥΝΘΕΤΕΣ,ΜΟΥΣΙΚΟΙ,ΜΟΝΩΔΟΙ & ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
2750         ΣΥΝΘΕΤΕΣ,ΜΟΥΣΙΚΟΙ,ΜΟΝΩΔΟΙ & ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
275000     ΣΥΝΘΕΤΕΣ,ΜΟΥΣΙΚΟΙ,ΜΟΝΩΔΟΙ & ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
275014     ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΤΕΣ
275021     ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
314107     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
314108     ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ
314109     ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ & ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
314113     ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ & ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
314115     ΜΙΚΤΕΣ ΗΧΟΥ
314116     ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ΕΦΕ
314135     ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΞΗΣ ΗΧΟΥ
314136     ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
3482         ΜΟΥΣΙΚΟΙ,ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ, ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
348200     ΜΟΥΣΙΚΟΙ,ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ,ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΣΕ ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
348201     ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΚΤΕΣ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ & ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
348202     ΜΑΕΣΤΡΟΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΛΠ.
348204     ΝΤΙΣΚ ΤΖΟΚΕΪ (DISC-JOCKEY)
348205     ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ &ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
348207     ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
348208     ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ
348211     ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΣΕ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ
348210     ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε (πχ απορίες, κόστος υπηρεσίας κλπ) μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο 2109822254 (επιλογή νο 2).