Άνοιξε σήμερα, 1η  Μαρτίου 2022, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης Α21 για το Επίδομα Παιδιού έτους 2022 και θα παραμείνει ανοικτή έως την 11η Μαρτίου Στη συνέχεια η πλατφόρμα θα κλείσει προσωρινά, προκειμένου για προχωρήσει η επεξεργασία των στοιχείων.

Το δικαιούμενο ποσό του επιδόματος παιδιού θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2022 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2020. Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2021 , το ποσό του επιδόματος επαναϋπολογίζεται με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου της αίτησης Α21. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό επιδόματος από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλονται μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2023 και τα δικαιούμενα ποσά θα καταβάλλονται αναδρομικά με την πρώτη πληρωμή που θα γίνεται μετά την έγκριση της αίτησης.

Εάν ενδιαφέρεστε να αιτηθείτε για το επίδομα Α21 παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα αιτήματά σας στο support@dsfinance.gr ή απαντώντας στο παρόν newsletter και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.