Η πλατφόρμα του E.E.T.A.A. για το πρόγραμμα παιδικών σταθμών 2022-2023 παραμένει ανοιχτή έως τις 12/08/2022

Σε λειτουργία είναι η πλατφόρμα του Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το πρόγραμμα των παιδικών σταθμών 2022-2023 και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 12/08/2022, ώρα 23:59.

«Ωφελούμενα», ορίζονται τα βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και τα παιδιά, έφηβοι και τα άτομα με αναπηρία. Παιδιά (μη ΑμεΑ), γεννηθέντα από 01/01/2018 μέχρι 31/12/2018 δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς εντάσσονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που είναι:

  • Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ΑμεΑ,
  • Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού,
  • Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, ή έχει τη φροντίδα του ατόμου με αναπηρία ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.

Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας, φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και ατόμων ΑμεΑ , οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι μόνο:

  • Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί.
  • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Ν.Σ.Ο.Φ).
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.).

Προϋποθέσεις:

  • Να έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση για το 2021 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2021 – 31/12/2021), τόσο για τον αιτούντα, όσο και για το έτερο μέλος, καθώς και τα εξυπηρετούμενα παιδιά/ΑμεΑ που έχουν εισοδήματα.
  • Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021 ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση να μην υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ για τη λήψη πλήρους voucher & των 42.000€ για τη λήψη voucher μειωμένης αξίας.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας του Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην διεύθυνση https://aitisi.eetaa.gr/home , ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος” κάνοντας κλικ εδώ.