Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ​

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο είναι σε λειτουργία, με την προθεσμία για την υποβολή αυτών να λήγει στις 31.10.2022. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, όσοι από τους εν ενεργεία δικαιούχους δεν έχουν υποβάλλει νέα αίτηση, θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ. 
Σημειώνεται πως όσοι δεν έχουν ενεργή αίτηση μπορούν να υποβάλουν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν εντός του έτους. 

Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, ή τη σύζυγο με απαραίτητη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι στο όνομά του (ή της συζύγου του).

Εάν επιθυμείτε να υποβάλουμε αίτηση για λογαριασμό σας, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα αιτήματά σας απαντώντας στο παρόν newsletter και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.