Πόθεν Έσχες 2021

Η πλατφόρμα υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) του έτους 2021 (Πόθεν Έσχες), όπου αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2020, καθώς και η περιουσιακή κατάστασή τους κατά την 31-12-2020, θα κλείσει την 16η Δεκεμβρίου 2021. συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2020, καθώς και η περιουσιακή κατάστασή τους κατά την 31-12-2020, θα κλείσει την 16η Δεκεμβρίου 2021.