ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2020

Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα στο Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το λογιστικό έτος 2020.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως η προθεσμία για την υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης για τα εισοδήματα του 2020 είναι έως:

  • Τις 28 Ιουλίου 2021 εφόσον το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, για όσους επιθυμούν να εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ μέχρι τις 28 Ιουλίου και να λάβουν έκπτωση φόρου 3% ή σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 30 Ιουλίου 2021 και η τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022. 
  • Ή τις 27 Αυγούστου 2021 όπου στην περίπτωση αυτή θα πρέπει μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα να πληρώσουν τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου εισοδήματος (Ιουλίου και Αυγούστου). Το υπόλοιπο ποσό του φόρου θα εξοφληθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις με την τελευταία δόση να καταβάλλεται στις 28 Φεβρουαρίου 2022.