Build And Grow Your Business

Οι Υπηρεσίες Μας

Η καρδιά μιας επιχείρησης χτυπά στο λογιστήριό της !

Ένα άρτια οργανωμένο λογιστήριο συνεισφέρει  στην έγκαιρη και σωστή λήψη αποφάσεων εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα στον επιχειρηματία. Η ανάπτυξη δε οργανωμένου λογιστηρίου προσδίδει στην επιχείρηση προστιθέμενη αξία, κύρος και τα απαραίτητα εργαλεία στη διοίκηση για άμεση ενημέρωση και επίλυση των τρεχόντων οικονομικών θεμάτων.Οι υπηρεσίες μας βασίζονται στην συνεχή παρουσία μας στο πλευρό της επιχείρησης του πελάτη.
Η καθημερινή υποστήριξη με όλες τις μεθόδους επικοινωνίας αποτελεί τη βάση για τη γρήγορη επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από την καθημερινή λειτουργία του λογιστηρίου της κάθε επιχείρησης.
Είμαστε δίπλα σας να οργανώσουμε το λογιστήριό σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με εγγυημένο αποτέλεσμα !

 Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες μηχανογραφημένης μισθοδοσίας με τις καλύτερες προδιαγραφές, ήδη από το 1992. Στις απαιτήσεις λογισμικού χρησιμοποιούμε τα κορυφαία προγράμματα μισθοδοσίας της αγοράς καλύπτοντας έτσι οποιαδήποτε περίπτωση και χρησιμοποιώντας πολυάριθμες δυνατότητες παραμετροποίησης για περιπτώσεις όπου απαιτείται απόλυτη προσαρμογή σε σύνθετες και εξειδικευμένες ανάγκες υπολογισμού μισθοδοσίας.

Έντυπο υλικό που χρησιμοποιούμε για την πληρέστερη ενημέρωση σε εργατικά θέματα:

 • Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας (Δ.Ε.Ν. Το παλαιότερο και εγκυρότερο έντυπο για εργατική νομοθεσία και νομολογία το οποίο χρησιμοποιεί και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας)
 • Λογιστικός Φοροτεχνικός Ασφαλιστικός και Νομικός Σύμβουλος.
 • Κωδικοποίηση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας της εταιρείας συμβούλων σε εργατικά θέματα
 • Ποικίλα Βιβλία εργατικού δικαίου διαφόρων συγγραφέων.

Παρέχουμε:

 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις ή και για οικοδομοτεχνικά έργα.
 • Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ (ενσήμων) στο ΙΚΑ.
 • Εκπροσώπηση σε επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία για κάθε παλαιότερο και μη θέμα παραβάσεων και ασφαλιστικών διαφορών για την ελάχιστη επιβάρυνση των πελατών μας.
 • Συμβουλές σε εργατικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας.
 • Υπολογιστικά Reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας.
 • Όλες τις εξωτερικές εργασίες κάθε εργατικού θέματος.

Σε μια εποχή που το εργατικό δίκαιο γίνεται όλο και πιο ασαφές καθώς και υψηλού κινδύνου προστίμων, προτιμήστε τη σιγουριά που σας παρέχουμε.

Η Εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να σας ενημερώνει και να σας συμβουλεύει για τις επιδοτήσεις που αφορούν σε διάφορες επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς και για τις δυνατότητες για την διεκδίκηση κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.
Η εμπειρία μας σε προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, προγράμματα υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και υπουργείου Οικονομικών, προγράμματα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας κ.λπ., μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις στον τομέα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και να σας παρέχουμε εναλλακτικές για τα προγράμματα που ταιριάζουν στο προφίλ της επιχείρησής σας.

Παρέχουμε:

 • Διερεύνηση και ενημέρωση για τα τρέχοντα προγράμματα επιδοτήσεων
 • Ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα επιδοτήσεων
 • Ελεγχο επιλεξιμότητας και πρόταση – σχεδιασμό της επένδυσης
 • Σύνταξη και υποβολή φακέλου στον αρμόδιο φορέα
 • Παρακολούθηση πορείας της αίτησης
 • Έγκυρη και άμεση ενημέρωση για την όσο μεγαλύτερη και πλέον συμφέρουσα απορρόφηση πόρων.

Ελάτε να επιλέξουμε μαζί το πρόγραμμα επιδότησης που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σας

Αναλαμβάνουμε τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, Εφορία, ΟΑΕΕ, κλπ.

Η εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα μεσούσης της οικονομικής κρίσης για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών τους μέσω της σχετικής ρύθμισης που μπορεί να δώσει ανάσες σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.

Η κατεξοχήν φορολογική υποχρέωση του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας είναι η τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων. Σε όποια και από τις δύο και αν ανήκετε, έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και τη διάθεση να βελτιώσουμε και να τελειοποιήσουμε τον λογιστικό τρόπο οργάνωσης της επιχείρησής σας.

Παρέχουμε:

 • Ενημέρωση και εκτύπωση των προβλεπόμενων λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης μηχανογραφικά.
 • Συμπλήρωση και υποβολή εντύπων και δηλώσεων ΦΠΑ, Παρακρατούμενων Φόρων.
 • Τήρηση Μητρώου Παγίων Στοιχείων και διενέργεια αποσβέσεων.
 • Σύνταξη και εκτύπωση των καταστάσεων προσδιορισμού των αποτελεσμάτων χρήσης (κέρδη ή ζημιές) για απλογραφικά βιβλία.
 • Εκτύπωση  φυσικής απογραφής  αποθεμάτων (όπου υπάρχει υποχρέωση αυτής)
 • Εργασίες θεώρησης βιβλίων και στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Έλεγχο της πορείας των αποτελεσμάτων και ενημέρωση της Επιχείρησης.
 • Σύνταξη και υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης καθώς και των εταίρων αυτής.
 • Σύνταξη και υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων πελατών – προμηθευτών.
 • Τακτοποίηση  των φορολογικών αρχείων ώστε να υπάρχουν ολοκληρωμένα  αρχεία της εταιρείας πάντα με τα πρωτότυπα έγγραφα.
 • Ενημέρωση για τις οικονομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης του πελάτη, για τον τρόπο πληρωμής των υποχρεώσεών του και για τις καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής τους.
 • Τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη σε θέματα της επιχείρησης 09:00-17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

​Eμπιστευτείτε μας να χαράξουμε μαζί μια επιτυχημένη πορεία με στόχο τη σιγουριά και την αποτελεσματικότητα.

 Διοικητική Πληροφόρηση είναι το απαραίτητο εργαλείο που πρέπει να έχει στην διάθεσή της η διοίκηση κάθε εταιρίας.
Παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες αναφορικά με το βαθμό υλοποίησης των στόχων, που έχουν καθοριστεί κατά το στάδιο του σχεδιασμού, και διασφαλίζει τη λήψη αποφάσεων στρατηγικής σημασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη συγκριτικά στοιχεία, στόχους και αποκλίσεις από αυτούς, καλύπτουμε κάθε λειτουργικό τομέα και εστιάζουμε σε επιμέρους τομείς, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εταιρείας σας.
Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη για διάφορα χρηματοοικονομικά θέματα καθώς και την εισαγωγή και παρακολούθηση συστήματος μηνιαίου προϋπολογιστικού ελέγχου.

Συγκεκριμένα, και στην μορφή που από κοινού θα αποφασιστεί με την εταιρεία σας, αναλαμβάνουμε:

 • Την προετοιμασία του γενικού προϋπολογισμού της εταιρείας (Μaster Budget) που περιλαμβάνει προϋπολογιστικό πρόγραμμα ταμειακών ροών (cash flow), αποτελεσμάτων χρήσης και προϋπολογιστικούς ισολογισμούς.
 • Την υποστήριξη των τμημάτων της εταιρείας για την προετοιμασία των επιμέρους προϋπολογιστικών καταστάσεων πωλήσεων, λοιπών εσόδων, άμεσων εξόδων κλπ. που στηρίζουν το Μaster Budget.
 • Την προετοιμασία των μηνιαίων απολογιστικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την πληροφόρηση που αντλείται από τα λογιστικά βιβλία.
 • Την ανάλυση των αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών καταστάσεων.

Η ετήσια φορολογική υποχρέωση για την πλειοψηφία των ελλήνων πολιτών είναι η φορολογική τους δήλωση. Αν και δεν αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις κάτι το πολύπλοκο, πολλές φορές γίνονται μικρά ή μεγάλα λάθη, κυρίως σε σημαντικά θέματα περιουσιακών στοιχείων με αποτέλεσμα την άσκοπη χρηματική σας επιβάρυνση.

Παρέχουμε:

 • Ηλεκτρονική Υποβολή της δήλωσής σας στο σύστημα TAXIS.
 • Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
 • Αν χρειαστεί, διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεών σας στην αρμόδια ΔΟΥ (για παράδειγμα υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων προηγουμένων ετών).
 • Υποβολή εντύπων Ε9 (για την αλλαγή των περιουσιακών σας στοιχείων μέσα στο προηγούμενο έτος) και Ε2 (για όσους εισπράττουν ενοίκια).
 • Συμβουλή για τον καλύτερο τρόπο χειρισμού θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεώς σας από πρόσθετους φόρους.

Πελάτες

0 +
Ενεργοί Πελάτες

Στελέχη

0 +
Αξιόπιστοι Συνεργάτες

Διαχείρηση Μισθοδοσίας

0 +
Εργαζόμενοι
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 069752803000 | Copyright @ DSfinance | All Rights Reserved