Διοικητική πληροφόρηση (Reporting)

Διοικητική πληροφόρηση (Reporting)

Η Διοικητική Πληροφόρηση είναι το απαραίτητο εργαλείο που πρέπει να έχει στην διάθεσή της η διοίκηση κάθε εταιρίας.

Παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες αναφορικά με το βαθμό υλοποίησης των στόχων, που έχουν καθοριστεί κατά το στάδιο του σχεδιασμού, και διασφαλίζει τη λήψη αποφάσεων στρατηγικής σημασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη συγκριτικά στοιχεία, στόχους και αποκλίσεις από αυτούς, καλύπτουμε κάθε λειτουργικό τομέα και εστιάζουμε σε επιμέρους τομείς, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εταιρείας σας.

Παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη για διάφορα χρηματοοικονομικά θέματα καθώς και την εισαγωγή και παρακολούθηση συστήματος μηνιαίου προϋπολογιστικού ελέγχου.

Συγκεκριμένα, και στην μορφή που από κοινού θα αποφασιστεί με την εταιρεία σας, αναλαμβάνουμε:

  • Την προετοιμασία του γενικού προϋπολογισμού της εταιρείας (Μaster Budget) που περιλαμβάνει προϋπολογιστικό πρόγραμμα ταμειακών ροών (cash flow), αποτελεσμάτων χρήσης και προϋπολογιστικούς ισολογισμούς.
  • Την υποστήριξη των τμημάτων της εταιρείας για την προετοιμασία των επιμέρους προϋπολογιστικών καταστάσεων πωλήσεων, λοιπών εσόδων, άμεσων εξόδων κλπ. που στηρίζουν το Μaster Budget.
  • Την προετοιμασία των μηνιαίων απολογιστικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την πληροφόρηση που αντλείται από τα λογιστικά βιβλία.
  • Την ανάλυση των αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών καταστάσεων.

 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί ή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει στο μέλλον cookies για να καταστήσει την περιήγηση όσο το δυνατόν πιο λειτουργική και για να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της. Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή να αρνηθείτε να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για όλα ή ορισμένα από τα cookies, κάντε κλικ εδώ. Συνεχίζοντας την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τα cookies μας.