Ποιοι Είμαστε

Για να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά, για να οργανώσετε το Λογιστήριό σας με μειωμένο κόστος, για να απαλλαγείτε από το άγχος λανθασμένων ενεργειών, κάντε τώρα τη σωστή επιλογή φοροτεχνικού συμβούλου ! 

Προσφέρουμε:

*  Eυρύ φάσμα λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

*  Iδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές

Επισκεφθείτε μας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, από την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης έως και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό φοροτεχνικών λύσεων.

Τι προσφέρουμε;

Φορολογικές Δηλώσεις

Η ετήσια φορολογική υποχρέωση για την πλειοψηφία των ελλήνων πολιτών είναι η φορολογική τους δήλωση. Αν και δεν αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις κάτι το πολύπλοκο, πολλές φορές γίνονται μικρά ή μεγάλα λάθη, κυρίως σε σημαντικά θέματα περιουσιακών στοιχείων με αποτέλεσμα την άσκοπη χρηματική σας επιβάρυνση.

Δηλώσεις στοιχείων Ακινήτων

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σύνταξη και την ηλεκτρονική υποβολή αρχικών και τροποποιητικών μισθωτηρίων

Συμφωνητικά μίσθωσης

Η Εταιρεία μας βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας και σας ενημερώνει με ακρίβεια και αξιοπιστία για το φορολογικό τοπίο στην αγορά των ακινήτων και τις όποιες αλλαγές έχουν επέλθει στις μεταβιβάσεις, τις γονικές παροχές, τις κληρονομιές και τη Φορολογία Ακινήτων.

Επιδόματα

Η εταιρεία μας σας παρέχει συμβουλευτική πληροφόρηση για τα επιδόματα που τυχόν δικαιούστε, αναλαμβάνει να καταθέσει τις ανάλογες αιτήσεις και παρακολουθεί τη πορεία τους.