Επιδοτήσεις – Χρηματοδοτήσεις

  • Διερεύνηση και ενημέρωση για τα τρέχοντα προγράμματα επιδοτήσεων/δανειοδοτήσεων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
  • Ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα επιδοτήσεων/δανειοδοτήσεων
  • Έλεγχο επιλεξιμότητας και πρόταση – σχεδιασμό της επένδυσης
  • Σύνταξη και υποβολή φακέλου στον αρμόδιο φορέα
  • Παρακολούθηση πορείας της αίτησης
  • Έγκυρη και άμεση ενημέρωση για την όσο μεγαλύτερη και πλέον συμφέρουσα απορρόφηση πόρων.

info@dsfinance.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο