Υπηρεσίες Στελέχωσης Λογιστηρίων

 • Ανάλυση εργασίας- Με τις κατευθύνσεις του εκάστοτε υπευθύνου τμήματος, σκιαγραφούμε την θέση εργασίας που αναζητάτε.
 • Προσέλκυση υποψηφίων – Διαδικασία εντοπισμού, προσέλκυσης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάλληλων υποψηφίων για την κάλυψη κενών θέσεων.
 • Επιλογή προσωπικού με:
  • Έλεγχο αίτησης & CV
  • Προκαταρκτική συνέντευξη
  • Τεστ
  • Συνέντευξη σε βάθος
  • Επιβεβαίωση στοιχείων των υποψηφίων
  • Τελική απόφαση

info@dsfinance.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο