Ενάρξεις Επιχειρήσεων

Για ενάρξεις όλων των μορφών της επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Α.Ε. ΕΠΕ, ΝΕΠΑ, κλπ.) παρέχουμε:

  • Εκπροσώπηση στη ΔΟΥ για όλες τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη οποιαδήποτε εταιρικής μορφής (εργασίες σε τμήματα Μητρώου, Ελέγχου, ΚΒΣ, κλπ.)
  • Κατάρτιση καταστατικών για εταιρείες και υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία δημοσίευσης (ΓΕΜΗ, Ταμείο Νομικών και Προνοίας Δικηγόρων, ΔΟΥ)
  • Σε περίπτωση έναρξης νέας επιχείρησης από μεταβίβαση παλαιάς, κατάρτιση και υποβολή φόρου υπεραξίας όπου χρειάζεται
  • Έναρξη στον ΕΦΚΑ και αν υπάρχει προσωπικό σε ΙΚΑ ή και σε όποιο άλλο αρμόδιο επικουρικό ταμείο υπάγεται η επιχείρηση

info@dsfinance.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο