Υπηρεσίες Φορολογικού Ελέγχου (Audit)

  • Αποτιμήσεις εταιρειών
  • Ενδοομιλικές συναλλαγές
  • Έλεγχοι φυσικών & νομικών προσώπων
  • Απαντήσεις σε φορολογικά ερωτήματα
  • Δείκτες
  • Business forecast
  • Profit & Loss Analysis

info@dsfinance.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο